Untitled-1_edited_edited_edited.png

Toisinajattelijat (2021-2022)

in English

TOISINAJATTELIJAT on uusmaterialistisen ja tanssitaiteellisen ajattelun risteyksestä esiin nouseva tutkimusprosessi, työyhteisö ja julkaisualusta, joka toimii sillanrakentajana taiteellisen tutkimuksen ja tanssitaiteilijoiden hiljaisen tiedon välillä. Taiteilijat Taru Koski, Heli Keskikallio ja Soile Voima työskentelevät yhdeksän kuukauden ajan sekä henkilökohtaisten taiteellisten projektiensa, että laajemmin uusmaterialistisen tanssi-/esitystaiteellisen ajattelun artikuloimisen ja esiintuomisen parissa. Taiteellis-tutkimuksellinen prosessi etenee julkisen dokumentoinnin, ajattelua näkyväksi tekevän podcastin, sekä julkisten taiteellisten ja esitysluentomaisten ulostulojen muodossa. Työryhmä toimittaa projektin päätteeksi julkaisun, johon joukko kotimaisia uusmaterialistisen ja tanssitaiteellisen ajattelun risteyksessä työskenteleviä tanssitaiteilijoita kirjoittaa oman osuutensa. 

 

Uusmaterialistinen ajattelu korostaa materialisuuksien toimijuutta ja tarkastelee kriittisesti toimijuuden kysymyksiä, sekä länsimaista, kyvykkyyteen ja rationaalisuuteen perustuvaa ihmiskäsitystä ja ihmiskeskeistä maailmankuvaa. Ruumiillisuuden ja asioiden materiaalisten toimijuuksien korostaminen on erityisesti tanssitaiteelliselle ajattelulle ominaista ja siksi uusmaterialismi ja tanssitaide ovatkin viimeisen vuosikymmenen aikana löytäneet toisistaan oivat vastaparit. Uusmaterialistisen ajattelun lähtökohtien saavutettavampi ja avoin artikulointi luo tanssijataiteilijoiden asiantuntijuudelle painoarvoa taiteen kentän sisällä, ja laajemmin yhteiskunnallisen keskustelun piirissä. Taiteellisen ajattelun lisäksi projektissamme työstettävä ajattelu kiinnittyy myös laajempiin eettisyyttä, ekologioita ja ihmisen paikkaa tarkasteleviin kysymyksiin. 

 

Toisinajattelijat on sitoutunut nyt ja tulevaisuudessa rakkaudelliseen, avoimuutta ja tieteen ja taiteen saavutettavuutta edistävään, visionäärisesti tulevaisuuteen suuntautuvaan, vallankumoukselliseen ajatteluun. Akateemiseen praktiseen tietämisen ja osaamisen perinteeseen verkostoidutaan kunnioittavaan, mutta ei-uskolliseen sävyyn.

 

in English

TOISINAJATTELIJAT (2021-2022 Soile Voima, Taru Koski, Heli Keskikallio) is an artistic research project and work-community that seeks to make more room and create value for the embodied expertise of dancerly thought. Know-how of our artistic research is especially entangled with the culturally revolutionary way in which new materialistic thought seeks to view the world through the lens of interaction or intra-action, emphasising the living in-betweenness of things instead of stabilities or fixed identities. We hijack the academic artistic research, deepen our understanding on new materialism and support one-another’s artistic processes and artistic tryouts. Project will be made public through many different kinds of communal and individual outputs, publications, events and performances. As one part of our project we will publish a podcast series on themes emerging out of new materialistic and artistic research. Together with a wider artistic colleagual community we will learn how to be in awe, how to be moved but also how to align in order to steer, direct and play in a way that creates new possibilities for artistic expertise to create value in our world.

 

Toisinajattelijat is committed to work towards a more love-guided future, promoting the collaboration between arts and sciences.

 

Our work is supported by Koneen Säätiö.