top of page
20210606_193350_edited.jpg

OtherWise — Muun viisautta -podcast

Keskusteluja taiteen työstä ja tuntoisista tulevaisuuksista. Tässä sarjassa avataan uusmaterialismin, taiteellis-tutkimuksellisen ajattelun ja taiteen työn merkityksiä, sekä pohditaan ihmisen paikkaa ja vastuun kysymyksiä ekologisen kriisin värittämässä maailmassa. 

Uusmaterialistinen ajattelu korostaa materiaalisuuksien toimijuutta ja tarkastelee kriittisesti toimijuuden kysymyksiä, sekä länsimaista, kyvykkyyteen ja rationaalisuuteen perustuvaa ihmiskäsitystä ja ihmiskeskeistä maailmankuvaa. Keskeistä uusmaterialistisessa näkökulmassa on ilmiön ensisijaisuus,

suhteisuuksista nousevat vuorovaikutuksen ja vastuun kysymykset, sekä

jatkuvassa liikkeessä olevan materiaalisen ontologian mahdollisuuksien ja hallitsemattomuuksien hahmottaminen.

bottom of page