top of page

PUBLICATION

OtherWise / Muun viisautta

 

In 2022 Toisinajattelijat will edit and publish a collection of textual-material essays by 11 artist-thinkers. Each chapter will be written by different artist, from within their specific artistic practice, questions and wider concerns. Texts and textualities will deal with topics such as new-materialism, the future of (performance) art in an era of eco-crisis and otherness.

 

Artists contributing to the publication project are:

Sonja Jokiniemi,

Essi Kausalainen,

Ella Koikkalainen,

Jenni Laiti,

Wilhelmina Ojanen,

Maaret Rankanen,

Orfee Schuijt,

Rodrigo Sobarzo,

Soile Voima,

Taru Koski,

Heli Keskikallio

and as graphic designer Even Minn.

 

Publication project is part of Toisinajattelijat-working group's wider aspirations to create value and discursive networks for performative thought. We seek to broaden the possibilities and expertise of performance art as a profession and to help build a more open, collegial professional field. 

 

Since the publication is still in the making, we can share with you the writing invitations that we have sent to our writers:

 

  • We hope that you approach your chapter as a chapter-long work of art. The aesthetics and qualitative approach that your writing takes can range from drawing to poetry to academic writing to storytelling to tracing to mapping to notation... Lectures and poetic approaches are both equally welcomed as long as you write in a way that the reader feels invited to your perceptions and ways of graphing your dramaturgy/performance.

 

  • We hope that instead of describing your body of work, your contribution would be written from within and through your artistic practice towards the theme that you wish to make readable. This being said, description can of course be part of your writing as well. Your thinking and writing may well be precise and conclusive, but more than right answers we are interested in motion, movement and mobility: how the writing makes the audience move. We are open to critical tones as well, but our primary editorial aim is to think, write and edit the publication in an affirmative tone. (Mainly working and thinking towards something instead of against something)

 

  • There are no precise word limits. We hope that your contribution would be “one chapter” long.

 

  • If your contribution requires some kind of non-linearity that the book form traditionally is not providing, we are happy to think these kinds of form related suggestions further with you. 

 

  • The publication will be bilingual (Finnish and English). 

JULKAISU

OtherWise / Muun viisautta

Toisinajattelijat toimittaa vuonna 2022 tekstuaalismateriaalisen esseekokoelman, jossa 11 esitystaiteilijaa jakaa ajatteluaan kappaleen mittaisen painetun esityksen kautta.  Julkaisun kirjoittajiksi olemme kutsuneet kahdeksan erilaisissa konteksteissa työskentelevää esitys- ja tanssitaiteilijaa, joita yhdistää henkilökohtaisen taiteellisen praktiikan jonkinlainen erityinen suhde uusmaterialismiin, ekologiseen ajatteluun ja ei-ihmiskeskeisyyteen. Julkaisu kiinnittyy ensisijaisesti tanssitaiteen kontekstiin, mutta voi laajentua myös muunlaisen esittävän taiteen tai kuvataiteen ja esityksen välisyyksiin. 

Julkaisuun oman kappaleen mittaisen teoksensa kirjoittavat:

 

Sonja Jokiniemi,

Essi Kausalainen,

Ella Koikkalainen,

Jenni Laiti,

Wilhelmina Ojanen,

Maaret Rankanen,

Orfee Schuijt,

Rodrigo Sobarzo,

Soile Voima,

Taru Koski,

Heli Keskikallio

ja julkaisun graafisesta suunnittelusta vastaa

Even Minn

Meille on tärkeää, että julkaisuprojektin ja laajemmin työskentelymme kautta taiteilija-ajattelijoiden työ löytää laajempia yleisöjä, ja verkostuu nykyistä vankemmin arvokkaana työnä muuhun tutkimukselliseen ja kestävämpiä tulevaisuuksia rakentavaan yhteiskunnalliseen työhön.

Kurkistus julkaisun kirjoitusprosessin toimitukselliseen kutsukirjeeseen:

  • Toivomme, että lähestyt omaa kappalettasi luvun mittaisena esityksenä. Estetiikaltaan ja kirjoitus- tai graafinen työsi voi olla mitä tahansa runoudesta, akateemiseen artikkeliin, tarinankerronnasta kartoittamiseen tai notaatioon. Luennot ja runolliset lähestymistavat ovat yhtälailla tervetulleita, mutta toivomme, että kappaleesi dramaturgia kirjautuu esitykseksi lukijoita ja yleisöjä mukaan kutsuvalla tavalla.

  • Toivomme, että dokumentoivan tai kuvailevan otteen sijaan kappaleesi olisi kirjoitettu taiteellisen praktiikkasi havaitsemisentavan sisältä.  Johtopäätelmiä ja oikeita vastauksia enemmän toivomme, että kirjoittamisesi aiheuttaisi yleisöissään liikahtelua ja liikuttumista. Toimitustyössämme olemme avoimia myös kriittisille sävyille, mutta toimitustyömme pääsävy tulee olemaan affirmatiivinen. Olisi siis loistavaa, jos löytäisit kappaleeseesi jotain tiettyä maailmaa kohti olevan suunnan. <3

  • Esityksellä ei ole tarkkaa kestollista asetettua mittaa. Toivomme, että teoksesi on "kappaleen mittainen"

  • Mikäli teoksesi toteuttaminen edellyttää jonkinlaista ei-lineaarisuutta, johon kirjamuoto ei perinteisesti taivu, pohdimme mielellämme  kanssasi, miten ajattelusi voisi julkaisumme puitteissa toteutua.

  • Julkaisu toteutuu kaksikielisenä (suomi ja englanti)

20210821_143257_edited_edited_edited.jpg
bottom of page