top of page
IMG-20211223-WA0014.jpg

Kuva Gabriela Aldanan "Syntyihin Syvihin" teosharjoituksesta. Puvustus: Joanna Weckman

yhteisö

All the woman in me


These words wanted to be born, wanted to be shared.

One is much more than what one can explain.

There are women of many ages in me,
even a girl and a baby are in me,
in the memories of my cells
in the strength that lives in my bones.


There are many women in me: my mother, my grandmother, my great-grandmother.
My daughters are mercilessly in me. I am thankful.


There are women in me, that I don’t know, that I haven’t met, yet they are in me.
We unite through our cycles, through our passages,
through our nature and the nature unites in us.


There are so many women in me:
the immigrant,
the mother,
the sister,
the worker,
the worker's child,
the misunderstood,
the uncolonized

 

"The only one that disagrees” ,
"the only one that speaks”,
"the crazy”,
"the sweet", "the patient", ”the stupid” 
"the passionate", "the peaceful" woman.


I am the wounded woman,
the left-alone and hurt woman,
the one that took the pain with her
and still takes it whenever needed.
Woman who rises from Manala,
from the hell,
from the womb,
again and again,
unfolding herself as a sprout from a seed,
or as a blossoming flower,
or as a wave, rising and arriving to seashore,
or as exploding lava.
Just like that, without any words,
rising and rising again.


I am a woman in need
and I am the most fulfilled
I am the deeply appreciated
and the despised also, indeed.
I am the deeply sad woman
and the happiest one,
a desperate mother-woman
and the most peaceful and wise,
the lost and the one who finds
I am death.

I am life.


I have given blood
I have given weight

I have given my arms, my soul, my breasts,
I have touched the earth with every inch of myself,
to dance the unseen dances,
to sing the unheard songs

I am the visible, the clear 
and the barely perceptible one,
yet I am here, you are here,
and here we are.


I am the woman that fails and falls,
the one facing the closed hearts,
the closed doors and closed minds.


I am the woman of the forests,
of the trees, of the swamps,
of the sea,
of the rivers,
the winds, the fires,
the mountains and the skies.
I am the woman of the mosses,
the snake woman,
the bear, the puma, the eagle-eyed,
that can raise the presence and power
of all the invisible ones.


I am the woman that enjoys
the little things and the sublime ones,

I cherish the silence
and the momentum
between the sounds.


I enjoy the passages of cycles,
in the nature and in me
and how the cycles,
want to be known through my skin.


Without shame I laugh, look in the eyes and hug hard.
I am, I have been and I will forever be,
the one with grounded eyes
that sow tears,
the one with grounded skin,

sowing with sweet
the one with grounded heart
sowing with passion and without regrets,
the one with grounded feet,
sowing with freedom, decided and untamed,
the one with open hands,
sowing a courageous creation
of hope, of strength,
of love and sovereignty
for all the women and all the women in me.

- Gabriela Ariana (1.11.2021)

JAKSO 7: YHTEISÖ
vieraana tanssitaiteilija, kehoterapeutti, perinteenkantaja,
Gabriela Ariana

Tässä jaksossa pohditaan taiteilija Gabriela Arianan kanssa, mitä tarkoittaa ekologinen taiteilijuus, miten kehoyhteys on yhteisöllisyyden rakentamisen edellytys ja miten taiteen avulla on mahdollista kertoa piiloon jääneistä, hiljennetyistä asioista.  

KUUNTELE JAKSO  TÄÄLTÄ

JAKSON AIKAJANA:

0:00

 • INTRO

2:22  

 • Miten sinusta tuli se mitä olet?

 • Koetko olevasi taiteilija?

 • Asettuminen Suomeen ja luontosuhteen merkitys

 

6:53

 

9:25

 • Miten hiljainen perinnetieto, esivanhempien tieto, näkyy elämässäsi ja taiteessasi?

 • Taide ja perinteinen maailmankuva selviytymisstrategiana

 • "Esivanhempien tieto" yhtäaikaa sekä suullisen perinteen kautta jaettavaa tietoa, että tieteellistä ruumiillista ja geneettistä tietoa.

 • Kosketuksen voima tiedon, ja luovan, värähtelevän elämän lähtökohtana

 

15:03

 • Tanssijan tie: Chilen balettikoulusta, eurooppalaiselle nykytanssikentälle , ja lopulta oman taiteen äärelle

 

17:52

 • Potkut balettioppilaitoksesta

 • tanssia ja taidetta Pinochetin ajan Chilessä

 

20:04

 

24:10

 • Tanssijan riittämättömyyteen perustuva kehonkuva heijastelee laajemmin yhteiskunnan suhdetta ruumiillisuuteen ja ihmisyyteen 

 • Miksi opetellaan tanssin taitoa ja tanssitaidetta? Kun löytää tähän kysymykseen henkilökohtaisen vastauksen, löytää oman tanssijuutensa äärelle.

 

28:06

 • Tanssin koulutuksen haasteista ja sokeista pisteistä.

 • Muiden tieteenalojen, kuten antropologian, ekologian, sosiologian, psykologian, historian, biologian ja anatomian anti tanssitaiteelle ja tanssilliselle ajattelulle.

 • Ruumiillisuus ja tanssi tulisi aina ymmärtää osana kulttuuria!

 • Mainittu filosofi: Humberto Maturana

 • Tanssijan tulisi ennenkaikkea oppia tuntemaan oman kehonsa voimavarat. 

 

32:35

 • Tanssin ammattilaisten juurettomuus - tanssijat helpommin muovailtavissa ja manipuloitavissa. - tarve kuulua mihin tahansa systeemiin todellisen kehoyhteyden ja yhteisön puutteen takia.

 • Tanssitaiteilijoiden vastuu luoda itse terveempää tanssin kenttää.

 

35:02

 • Perinteisen koreografin roolin haasteista. 

 

38:06

 • Miten koet asemasi suhteessa suomalaiseen tanssiyhteisöön?

 • Oman taiteilijuuden haasteet

41:44

 • Tanssintyön rakenteista: Millaisia puutteita meillä on yhteisöllisyystaidoista?:

 • YHTEYS OMAAN KEHOON ENSISIJAINEN!

 • Mikä on yhteisö?

 

48:24

 • Miten luoda kehoyhteyttä?

 • Itsensä ilmaiseminen perustarve: Jos et ilmaise itseäsi, et tiedä kuka olet.

 

53:28

 • Mitä ovat tarpeet?

 

59:25

 • Mitä tarkoittaa ekologinen taiteilijuus?

 • Ihminen ja taiteilija osana ympäristöään

 • Ruumiin ymmärtäminen ympäristönä. 

 • Taide nostaa esiin luonnossa tai kehossa piilossa olevaa: edellisten sukupolvien tietoa, ja syvää olevaa, jonka tarvitsee tulla esiin.

 

1:06:03

Mistä kaikesta työsi kostuu?

 • Kehoterapian, perinnetiedon ja taiteilijuuden yhteys.

 • Kaikkea työtäni yhdistää halu nostaa esiin ja ilmaista asioita, jotka on hiljennetty. 

 

1:10:38

 • Työsi yhteys “henkisyyteen”? 

 

1:15:55

 • OUTRO

bottom of page