top of page
P1080577_edited.jpg

JAKSO 6: VUOROVAIKUTUS
- vieraana taiteilija-tutkija Raisa Foster

Tässä jaksossa tutustumme hengästyttävän tuotteliaan taiteilija-tutkija  Raisa Fosterin monipolkuiseen, tieteellis-taiteellis-pedagogis- ekologiseen ammatinkuvaan. Jaksossa puhutaan mm. taiteilijuuden ja tutkijan uran yhdistämisestä. Raisa kertoo myös, mitä tarkoittaa ekososiaalinen sivistys ja valottaa yhdessä Sami Kedon kanssa kehittämäänsä ekososialisaation käsitettä. Yhdessä pohdiskellaan mm. mitä on taiteellinen havainto, sekä mitä eroa on kestävyydellä ja kestämisellä.

KUUNTELE JAKSO TÄÄLTÄ

JAKSON AIKAJANA:

0.00 INTRO

 

0.53 

Raisa Foster, MILLAISTEN TYÖTEHTÄVIEN PARISSA TYÖSKENTELET TÄLL HETKELLÄ?

3.02 MITÄ SINULLE TARKOTTAA TAITEELLINEN HAVAINTO

 • Moniaistisuus, kehollinen havainto

 • Lajienväliset vuorovaikutteiset havaitsemisen tavat, vuorovaikutukseen asettuminen

 • Tunnistaminen ja toiseuden tunnustaminen

 • Taiteen kokijan ja vastaanottajan havainto

 • Vuorovaikutuksesta nouseva taiteellinen havainto

 

11:30 MITEN ALUNPERIN PÄÄDYIT TAITEEN JA TUTKIMUKSEN TAI TUTKIMUKSEN JA TAITEEN, SEKÄ PEDAGOGIIKAN PARIIN?

 • Monialaisen tekemisen haasteet ja erikoistumisen paine

 • Akateemisten ja taiteellisten aineiden ja näkökulmien yhteenkietoutuminen opintopolussa ja työuralla

 

16:13 TANSSI-INNOSTAMINEN

 

 

19:18 EKOSOSIAALINEN KASVATUS

 • EKOSOSIALISAATION MÄÄRITELMÄÄ: Ihminen ei sosialisoidu ainoastaan toisten ihmisten kautta, vaan monilajisessa yhteisössä. Tämä pitäisi huomioida kasvatuksessa paremmin. Ihmisen sosiaalienn elämä on väistämättä monilajinen. Millaista ihmisen osallistuminen maailmaan on? Riittääkö tietäminen? Miten opetellaan aistimellista kokemuksellista, kokonaisvaltaista olemassaoloa maailmassa?

 • Kasvatuksella tulisi pyrkiä kestävän maailmasuhteen ja empatiaan perustuvien vuorovaikutustaitojen kehittämiseen.

 • Yhteistyössä ekologi Sami Kedon kanssa

 • tutustu tarkemmin ilmaisen verkkokurssin kautta! 

 

25:50 EKOSOSIAALINEN SIVISTYS

 • Perusopetuksen opetussuunnitelmissa vuodesta 2014!

 • 1. ekologiset arvot, 2. sosiaaliset arvot ja 3. taloudelliset välinearvot

 

28:25 EKOFEMINISMI JA EKOFEMINISTINEN KRITIIKKI

 • Kritiikin haasteet ja binäärisen ajattelun ongelmallisuus

 

34:15 TUNNUSTAMISEN PEDAGOGIIKKA

 • Paul Ricoeur, tunnustamisen teoria

 • Miten tunnistaa toisen toiseus? Miten tunnustaa toinen arvokkaana?

 • Ekofenomenologia ja toisen mysteeriuden hyväksymisen tärkeys: En voi koskaan täysin tietää toista tai toisen kokemusta.

 • Taiteen sanoittamisen haasteellisuus.

 • Vuorovaikutuksen havainnoinnin ja vuorovaikutuksen sanoittamisen haasteellisuus.

 

39:14 TAITEEN JA TUTKIMUKSELLISUUDEN SUHTEESTA

 • Taide ja tiede ovat molemmat yritystä ymmärtää maailmaa, yritystä ilmaista ja yritystä olla onnistuneessa vuorovaikutuksessa maailman kanssa.

 

42:59 MITEN TAITEEN KENTTÄÄ TYÖELÄMÄN NÄKÖKULMASTA VOISI RAKENTAA KESTÄVÄMMÄKSI? (sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta)

 

49:05 TAITEELLISTUTKIMUKSELLISEN NÄKÖKULMAN LAAJENTAMINEN

 

52:08 KESTÄVYYDEN JA KESTÄMISEN ERO

LINKKEJÄ: 

(2012) Foster, Raisa: "The Pedagogy of Recognition. Dancing Identity and Mutuality"

KESTO - Eettinen kestävyysosaaminen työelämä- ja korkeakoulukontekstissa.hanke

https://www.raisafoster.com/artist-portfolio

https://www.raisafoster.com/julkaisut

jakso 6
bottom of page