top of page
KESKUSTELUJA ELÄMÄSTÄ

JAKSO 3: Keskusteluja elämästä.
Vieraina koreografi Jenni-Elina von Bagh ja teatteriohjaaja ja tutkija Esa Kirkkopelto

Screenshot 2021-06-25 at 10.36_edited.jp

 

Tässä jaksossa pohditaan koreografi Jenni-Elina von Baghin ja ohjaaja-taiteellinen tutkija Esa Kirkkopellon kanssa, "eräs elämä" käsitteen innoittamana singulaarisuuksia ja virtuaalisuuksia, taidetta ja elämää. Jakson loppupuolella myös tiukkaa pohdintaa taiteellisen tutkimuksen arvosta ja arvostuksesta, nykytilasta ja mahdollisuuksista.

Toisinajattelijoissa virittäydyimme aiheeseen lukemalla filosofi Gilles Deleuzen (1925-1995) “Immanence - A Life” nimisen, ajattelijan viimeiseksi jääneen esseen. Inhimillisen elämän piirissä "eräs elämä", immanenssin transsendenssi, tulee Deleuzen mukaan selkeimmin näkyviin liminaalitiloissa, esimerkiksi kuoleman hetkellä, joissa elämä ilmenee persoonallisen elossa-olemisen sijaan eräänä, singulaarina elämän tapahtumana. Yksilöllisen, subjektiivisen elämän sijaan elämä ilmenee ei-persoonallisena, mutta singulaarisena elämänä, joka vapautuu puhtaana tapahtumana, vapaana sisäisen ja ulkoisen, subjektiivisena ja objektiivisena, hyvänä tai pahana havaittavan ja koettavan elämän rajapinnoista. Vaikka eräs elämä näyttäytyy inhimilliselle katseelle selkeimmin persoonallisen elämän liminaalitiloissa, pentuihmisten tai kuolevien lajitovereiden läheisyydessä, elämän ja kuoleman ei-persoonalliset prosessit ovat kuitenkin läsnä kaikkialla, kokoajan.

Miten eräs elämä näyttäytyy taiteessa, esiintyvissä ruumiissa, näyttämöillä.

Voiko sitä tehdä taiteen keinoin näkyväksi?

KUUNTELE JAKSO TÄÄLTÄ: 

 

 

 

JAKSON AIKAJANA:

0.00 - esittelyt

 

ERÄS ELÄMÄ

3.30 eräs elämä, eli singulariteetti.

13.11 Deborah Hay ja ainutlaatuisuuden kysymys kehollisessa harjoittamisessa, ajattelun ruumiillistumisessa.

15.10 Jenni-Elina ja nykyiset esitysfilosofiset kelat. Mitä nyt mielessä? :)

 

POSTHUMAANI PERFORMATIIVISUUS

17.45 ei-ihmiskeseinen esittäminen

18.58 Mitä on kaltaistumisen harjoittaminen?

 

MIKÄ ON NÄYTTÄMÖ, voiko esittävä taide paeta näyttämöltä?

23.55 Tanssitaiteen ja näyttämön suhde

28.20 Tanssin ja teatterin erilaiset suhteet näyttämöön ja esittämiseen. Voiko ihmisruumis olla näyttämö ei-inhimilliselle?

 

KÄÄNTÄMISEN PRAKTIIKKA: kielestä esitykseksi

33.26 Mitä on kääntäminen?

 

PALUU ERÄÄN ELÄMÄN KYSYMISEEN SINGULARITEETIN KÄSITTEEN KAUTTA. HAHMOTELMIA KOHTI VIRTUAALISIA RUUMIILLISUUKSIA.

38.45 Virtuaalinen ruumiillisuus, virtuaalinen singulariteetti ja ruumiillistumisen tapahtuma, painoton materia, 

42.31 Virtuaalisen ja aktuaalisen välinen suhde esiintyjän työssä. 

-virtuaaliset kentät, mielikuvitus, nautinto ja leikki

44.22 virtuaalisen ja aktuaalisen välinen suhde näyttämöllisenä esiintymistapahtumana

-mitä ovat oudot ruumiillisuudet?

 

MITÄ ON TUTKIMUKSELLINEN TAIDE?

48.50 Taide muuttuu, transformoituu joksikin muuksi tutkimuksellisuuden kautta

53.12 Onko tutkimuksellisuus taiteen uusi avant-garde?

55.50 Taiteellisen tutkimuksen haasteet ja arvostuksen puute

 

 

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ:

 

Jenni Elina von Bagh uusin näyttämöteos “Void - a psychodrama” elokuussa kulttuurikeskus Caisassa

Von Bagh, Jenni-Elina "Käännös taiteellisena metodina".

 

(2021) Kirkkopelto, Esa “Virtual Bodies in Virtual Spaces”.Nivel. Teak.

Toisissa tiloissa

 

(2001) Deleuze, Gilles - Immanence - A Life (alkuperäisjulkaisu Philosophie 47 Editions de Minuit (1995)"L'Immanence: Une Vie"

 

Deborah Hay

(2017) Grosz, Elizabeth "The Incorporeal – Ontology, Ethics, and the Limits of Materialism"

(2006) Gil, José “Paradoxical Body”

Virtuaalinen ja aktuaalinen (scrollaa sanalista kohtaan virtuaalinen)

Mitä on taiteellinen tutkimus? 

bottom of page