top of page
Katve Kaisa Kontturi

JAKSO 2: Taiteellinen tutkimus ja tutkimuksellinen taide, haastattelussa taiteentutkija Katve Kaisa Kontturi

P1230008_edited.jpg

Mitä on uusmaterialistinen taiteellinen tutkimus? Voiko taiteellisella tutkimuksella olla jotain annettavaa myös tieteen tutkimukselle? Miksi intersektionaalisen, valtarakenteita ja sosiaalisia identiteettejä tarkasteleva feminismin ja uusmaterialistisen ajattelun välisyys ei ole täysin ristiriidaton?Miten värityskirjan värittäminen voi olla taidetta, poliittisuutta tai tietoa tuottavaa toimintaa? Mm. näistä teemoista keskustelemme tämän viikon jaksossa taiteentutkija Katve-Kaisa Kontturin kanssa. 

KUUNTELE JAKSO TÄÄLTÄ: 

JAKSON AIKAJANA:

00.45-05.20 

 • Katve-Kaisa Kontturi 

 • Onko taiteellisen havainnon ja tieteellisen havainnon välillä eroa?

 

05.20-10.23 

 • Mitä on uusmaterialismi/uusmaterialistinen taiteen tutkimus?

 

10.23-27.20

 • Mitä tarkoittaa performatiivinen käänne? 

 • Uusmaterialismi historiallisesti, ei vain tieteellistä, vaan myös LÄHTÖKOHTAISESTI taiteellista tutkimusta! 

 • Taiteen työn ja taideteoksen käsitteellinen ero

 • Barbara Bolt

 • Karen Barad

 • Vicky Kirby

 • Representaatiotutkimuksen ja uusmaterialistisen taiteentutkimuksen ero

 • Miksi australialainen näkemys perspektiivistä on erilainen verrattuna italialaiseen perspektiiviin?  

 • Miten Judith Butlerin performatiivisuus-käsite vertautuu uusmaterialistiseen näkemykseen performatiivisuudesta 

 • Uusmaterialismi tanssi- ja esitystaiteen kentällä

 

27.20-33.34

 • Ways of Following - sanoin seuraaminen ja taiteilijan työskentelyn seuraaminen taiteen tutkijan työssä

 

33.31-37.26

 • Voiko kielellä, käsitteiden kehittelyllä ja käytäntöön panolla tavoittaa jotain kielen ylittävää?  

 

37.26-38.24

 • Taiteellisen ajattelun arvostaminen

 

38.24-41.34

 • Tanssijan kokemuksellisen asiantuntijuuden artikuloiminen uusmaterialismin näkökulmasta

 

41.34-45.55

 • Uusmaterialistinen feminismi vai feministinen uusmaterialismi 

 

45.58-52.13

 • Localizing Feminist New Materialisms -projekti

 • esimerkkejä uusmaterialististen metodologioiden hahmoittamisesta ja kenttätutkimuksellisista, aktivistisista projekteista 

 

52.13-57.38

 • Mitä tarkoittaa keskellistäminen ja miten keskellistämisen käsite voi toimia intersektionaalisen feminismin ymmärtämisen välineenä?     

 

57.38-1.06.10

 • Feminist Colour-IN -projekti, värittäminen feministisenä aktivismina

1.06.10-1.11.47

 • Taiteellisen tutkimuksellisuuden tulevaisuuden näkymiä

 • Taiteellisen tutkimuksellisuuden, taiteen tutkimuksen, taideperustaisen tutkimuksellisuuden ja tutkimuksellisen taiteen käsitteellisiä eroja


HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ:

Muutamia Katve-Kaisa Kontturin viimeisimmistä julkaisuista: 

(2020) Making Middles Matter: Intersecting Intersectionality with New Materialisms”

(2019)“Feminist Colour-IN: An Aesthetic Activism of Connection and Collectivity” 

(2018)Ways of Following: Art, Materiality, Collaboration

Tietoa “Localizing Feminist New Materialisms” -projektista

Mitä tarkoittaa Sappho?

Kontturi, Katve-Kaisa & Ilona Hongisto (2011): “Sappho Wants to Save You” – Identiteettipolitiikasta mikroliikkeisiin. Naistutkimus 4, 6–18 

Bolt, Barbara (2004): Art Beyond Representation:The Performative Power of the Image

Dolphijn, Rick and van der Tuin, Iris (2013): New Materialism: Interviews & Cartographies 

Barad, Karen (2007): Meeting the Universe Halfway. Quantum physics and the entanglement of matter and meaning

Baradin ajattelua suomeksi:

Barad, Karen (2019): Posthumanistinen performatiivisuus: Kohti ymmärrystä siitä, miten materia merkityksellistyy. Suom. Annette Arlander. Teoksessa Nauha, Tero, Annette Arlander, Hanna Järvinen& Pilvi Porkola (toim.) Performanssifilosofiaa: esitysten, esiintymisen ja performanssien filosofiasta performanssiajatteluun. Nivel 12. Helsinki

Muuta:

a new materialist network -ryhmä fb:ssa

bottom of page