top of page

ESITYSTEN ILTA /
EVENING OF PERFORMANCES

Perjantai / Friday 9.9.

18:00

Wilhelmina Ojanen:

The mountain, again

again, the mountain

this living, breathing entity ~ this full, heavy, interconnected mass

You are invited to be with the clay, to mold a mountain, to add to the gathering.

wilhemina1.jpeg

Wilhelmina Ojanen is a Finnish-born, Chile-raised contemporary dance artist based currently in Helsinki. She works as a choreographer, dancer and dance teacher. Wilhelmina works through the medium of the body and the senses, and through writing. In her artistic practice, she is inspired by memories, landscapes, scale and storytelling.

Soile Voima:
Savikeskusteluja

Savikeskusteluja on sarja kohtaamisia, joissa esiintyjä/t ja 300 kiloa savea sekä tilanteissa vaikuttavat paikat ja hetket kohtaavat toisensa.

Keskusteluissa tarkastellaan koskettamisen ja tuntoisuuden aistisuutta ja eettisyyttä, pohditaan ei-inhimillisen toimijuutta, suhdettamme maahan, jonka osa olemme sekä laajemmin erilaisia olemisen ja elämisen muotoja. 

 

Savikeskusteluja esitettiin ensimmäisen kerran Vartiosaaressa Helsingissä kesäkuussa 2021. Tällöin keskustelussa olivat taiteilijat Laura Jantunen, Soile Voima, kasa savea ja alkukesän pikkulintujen kuoro sekä kuvaamassa Heli Keskikallio ja Taru Koski.

 

Tällä kertaa keskustelussa toisensa kohtaavat Soile Voima, Heli Keskikallio, 250kg savea, kukkia, ruovikkoa, sormivärejä sekä mahdollisesti myös muita materiaaleja. Teemme rituaalinomaisen harjoitteen jossa tutkailemme noituutta ja yhdessä olemista herkistymällä henkisyydelle ja mielikuvitukselle vakavan leikkimielisesti. Rakennamme, koristelemme, muovaamme, tulemme muovatuksi, kosketamme, kysymme ja kuuntelemme. Syleilemme tuntematonta ja rauhaa. 

Copy%20of%20vaha_edited.jpg

Työskentelen kehollisten ja kuvataiteellisten työtapojen välimaastossa. Praktiikkani keskiössä on kehollisuuden, valokuvaamisen ja valokuvan, liikkuvan kuvan ja erilaisten materiaalien ja materiaalikokeilujen parissa työskentely erilaisissa ympäristöissä. Työssäni erilaiset taiteelliset praktiikat kulkevat rinnakkain ja kietoutuvat yhteen.

 

Tärkeinä lähtökohtina ja aiheina taiteellisissa prosesseissani (sekä elämässä) toistuu ympäristön, eri lajien, luonnon monimuotoisuuden, tuntemattoman, näkymättömän sekä keskinäisten riippuvuuksien ja vuorovaikutuksen tarkastelu, niille tilan tekeminen ja kunnioitus. 

Työskentelyni tapahtuu erilaisissa ympäristöissä, usein metsä- tai luontoympäristöissä ja teokset sijoittuvat mm. erilaisiin luontoympäristöihin sekä gallerioihin ja teatteritiloihin.

bottom of page