top of page

Avoimena Sulkeutunut- harjoitus tilan tunnusta pohjaa Mammu Rankasen tanssijan sisäisen ja ulkoisen tilan kokemusta käsittelevän väitöstutkimuksen taiteellisiin osiin Avoimena sulkeutunut (6.6.2021) ja Ningen 人間 (30.6.2022).  Rankasen taiteellinen tutkimuksen keskiössä on ruumiin esitietoinen suhde ympäristön kanssa kehystyen japanilaisella tila-aika käsitteellä ma 間.

 

Ma間 tarkoittaa intervallia tilassa ja ajassa. Se voi olla esimerkiksi kahden seinän välinen tyhjä tila, hiljainen tauko musiikissa tai liikkumattomuus kahden liikkeen välissä. Ma on myös budolajeissa kahden taistelijan välinen etäisyys. Sen voi ajatella ilmenevän yleisön ja esiintyjän sekä esim. oman kehon keskustan ja raajojen välissä. Ma liittyy myös ruumiin esitietoiseen suhteeseen ympäristön kanssa. Aasialaisessa ajattelussa tyhjyyden ajatellaan olevan kaikkien ilmiöiden taustalla. Ma tuo tämän tyhjyyden esiin, piirtyessään aistittavien muotojen väliin. 

Esitys ja installaatio: Mammu Rankanen

Video: Janne Savon

Musiikki: Tom Lönnqvist

Mammun kuva.JPG

Mammu (Maarit) Rankanen on helsinkiläinen tanssitaiteilija, pedagogi ja taiteellisen  tutkimuksen tohtoriopiskelija Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun Tutkessa. Hän on myös  joogan, shiatsun, meditaation ja asahin harjoittaja sekä opiskelee Somaattista  Liiketerapiaa (ISMETA) Satu Palokankaan järjestämässä kolmivuotisessa koulutuksessa  tohtoriopintojensa ohella. Hänen väitöstutkimuksensa Tyhjyyden astia – Ma tanssijan  sisäisen ja ulkoisen tilan muotoutumisessa käsittelee tanssijan kokemusta ruumiin  sisäisestä ja ulkoisesta tilasta kehystyen japanilaisella tila-aika käsitteellä Ma 間 .Tutkimuksen ensimmäisessä taiteellinen osa Avoimena sulkeutunut esitarkastettiin  6.6.2021 Hietsun Pavilijongissa. Ja sen toinen taiteellinen osa Ningen saa ensi-iltansa  31.5. 2022 Teatterikorkeakoulun Teatterisalissa, sen toisena esityspaikkana toimii Tanssin  Talon Pannuhalli (7.-8.6.2022). Mammu työskentelee tällä hetkellä Wihurin  työskentelyapurahan tukemana.

bottom of page